تبلیغات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - خیابان شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

یکشنبه 18 اسفند 1387

خیابان شهری

نویسنده: غلامحسین حمیدی   

عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست؟
نوع روکش و آسفالت را می توان به سادگی با توجه به حجم ترافیک شهری در خیابان و نوع خاک انتخاب نمود اما گاهی انتخاب روکش آسفالت آنقدر پیچیده می شود که باید با توجه به تحقیقات و پژوهش های سنگین صورت گرفته و فاکتور های مهم و وزین مانند چرخه هزینه زندگی انتخاب کرد. هر گاه که در انتخاب از متدولوژی استفاده شود باید سبک انتخاب شده عینی، منطقی، علنی، قابل توضیح و مهم تر از همه این که بهترین معیار برای پرداخت کننده مالیات را در بر داشته باشد.
بسیاری از آژانس های سازنده بزرگراه های ایالات متحده امریکا درصددند تا روند روکش کردن خیابان ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا نسب به رعایت اصول و الگوهای آسفالت کاری مطمئن شوند. در برخی از ایالات تصمیم گیری در این خصوص فقط بر عهده سازمان مرکزی است و در برخی دیگر به سازمان ها و ادارات زیر مجموعه نیز تفیذ اختیار شده است.
روکش کردن خیابان ها کاری بسیار دشوارتر از آسفالت کردن مسیر درب منزل تا پارکینگ اتومبیلتان است. اما آسفالت کردن خیابان ها با این نوع آسفالت بسیار متفاوت است چرا که آسفالت مطلوب می بایست در برابر ترافیک و عبور و مرور سنگین اتومبیل ها و بدی شرایط آب و هوایی بسیار مقاوم بوده و از نظر همواری به گونه ای باشد که بتوان بر روی آن هاکی بازی کرد.......

عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست؟
نوع روکش و آسفالت را می توان به سادگی با توجه به حجم ترافیک شهری در خیابان و نوع خاک انتخاب نمود اما گاهی انتخاب روکش آسفالت آنقدر پیچیده می شود که باید با توجه به تحقیقات و پژوهش های سنگین صورت گرفته و فاکتور های مهم و وزین مانند چرخه هزینه زندگی انتخاب کرد. هر گاه که در انتخاب از متدولوژی استفاده شود باید سبک انتخاب شده عینی، منطقی، علنی، قابل توضیح و مهم تر از همه این که بهترین معیار برای پرداخت کننده مالیات را در بر داشته باشد.
بسیاری از آژانس های سازنده بزرگراه های ایالات متحده امریکا درصددند تا روند روکش کردن خیابان ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا نسب به رعایت اصول و الگوهای آسفالت کاری مطمئن شوند. در برخی از ایالات تصمیم گیری در این خصوص فقط بر عهده سازمان مرکزی است و در برخی دیگر به سازمان ها و ادارات زیر مجموعه نیز تفیذ اختیار شده است.
روکش کردن خیابان ها کاری بسیار دشوارتر از آسفالت کردن مسیر درب منزل تا پارکینگ اتومبیلتان است. اما آسفالت کردن خیابان ها با این نوع آسفالت بسیار متفاوت است چرا که آسفالت مطلوب می بایست در برابر ترافیک و عبور و مرور سنگین اتومبیل ها و بدی شرایط آب و هوایی بسیار مقاوم بوده و از نظر همواری به گونه ای باشد که بتوان بر روی آن هاکی بازی کرد.
همچنین اگر عمل آسفالت کردن خیابان ها به خوبی صورت گرفته و از آن به خوبی محافظت شود جذابیت خاصی را به خیابان ها و خانه ها ومغازه ها می بخشد. به همین جهت است که طراحان و مهندسین با استفاده از خلاقیت خود تغییرات جالبی را در رنگ و الگوی آسفالت کاری پدید آورده اند. باید از آسفالت خیابان ها طوری محافظت شود که در زمستان ها در اثر برف و یخبندان آسیبی نبیند و در تابستان هم آلودگی و کثیفی بر آن تاثیر گذار نباشد. اگر آسفالت این گونه باشد بدیعی است که مقرون به صرفه، بادوام و دائمی خواهد بود و همچنین نگهداری از آن نیزراحت تر می باشد.
برای تحقق این امر سه فاکتور اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1-طراحی مناسب
2-استفاده از مصالح و مواد مرغوب
3-اجرای صحیح عملیات ساخت و زیرسازی ومهمتر از آن نظارت صحیحتاثیرطراحی مناسب چیست؟
اگر طراحی دقیق و مناسب باشد می توان گفت که خیابان آسفالت شده تا 20 سال به همان صورت اولیه و بدون مشکل باقی می ماند.

شالوده: جاده از زمین و خاک درست شده است پس می بایست کار زیرسازی آن را با استفاده از مواد جامد شروع کرد.
*زیرسازی خیابان می بایست هموار، قرص و محکم باشد و در بستر حمل و نقل شهری واقع شود. به هیچ عنوان استفاده از تن مایه های گیاهی و حیوانی و خاک های سطحی در زیرسازی تجویز نمی گردد.
*حدود 6 تا 8 میلیمتر از سطح بالایی زیرسازی باید با سنگ ریزه های زبر و در عین حال متراکم پر شود.
*برای عریض سازی و زیرسازی دوباره خیابان باید مجددا عملیات زیرسازی با سنگ ریزه ها صورت گیرد تا زه کشی محل اجرا با اطمینان بیشتری انجام شود.
روکش کردن: آنچه می بینیم و به نظر مناسب می آید ملزوما مطلوب نیست. به عنوان مثال اگر روکش خیابان در نظر صاف و هموار می آید دلیل بر مطلوب بودن و مناسب بودن آن نیست. در واقع آنچه فاکتور اصلی در مطلوب بودن آسفالت مد نظر است تراکم و ضخامت آسفالت اجرایی است.
*راههای ورودی و اختصاصی به کمترین تراکم ضخامت یعنی چیز در حدود 50 میلیمتر آسفالت مخلوط گرم نیازمند است.
*ضخامت هر لایه آسفالت معمولا سه چهارم ضخامت آسفالت نرم و مخلوط و گرم است. پیمانکار می بایست در قراردادش میزان ضخامت و تراکم روکش را بطور دقیق ذکر کند تا ابهامات در این مورد از بین رفته و از هر گونه کارشکنی ممانعت به عمل آید.
*برای اینکه دوام آسفالت بیشتر شود بهتر است که 50 میلیمتر به زیرسازی و 40 میلیمتر به لایه های رویی و سطح خیابان اختصاص یابد.
زه کشی: هنگامیکه آب بر آسفالت ها جاری می شوند و از مسیر خانه ها روان شده و از زیر سازی آسفالت عبور می کنند، تهدید کننده است.
*روکش خیابان ها باید دارای شیب باشد_در شیب گذاری گذاشتن شیب یک چهارم اینچ در هر 5/30 معمول است.(2 سانتی متر متر برای هر یک متر عرض)
*زه کشی زیر زمینی لزومی ندارد.
*برای هر 30 متر از خیابان ارتفاع شیب می بایست 460 میلیمتر باشد.
*زه کشی باید از ساختمان ها فاصله داشته باشد و نباید اجازه داد تا آب در لبه آسفالت خیابان جمع شود.

چرا استفاده از مواد و مصالح مرغوب*در خیابان ها که نیروی زیادی بر آن وارد نمی شود همان آسفالت HMA سنتی مناسب است. در بیشتر موارد HL-8 مخلوط برای زیرسازی (به اندازه 19 میل متر) این قبیل خیابان ها استعمال می شود. در زیرسازی جاده های خارج از شهر و پارکینگ ها می توان از HL-3 (به اندازه 5/12 میلیمتر) برای بخش های سطحی استفاده نمود. برخی عقیده دارند که استفاده از HL-3 و یا HL-3A (به اندازه 5/12 میلی متر) به روکش و آسفالت دوام بیشتری می بخشد.
*مطمئن شوید که پیمانکار پروژه آسفالت را از تولید کنندگان مجاز و معتبر تهیه کرده است تا از کیفیت پروژه کاسته نشود.

اجرای صحیح عملیات اجرایی
*زیرسازی می بایست هموار و محکم باشد. پیمانکار باید مناطقی که خاک سست و نرم دارند را با مواد متراکم و چگال جایگزین سازد این مورد نقش تعیین کننده ای دارد.
*در مناطقی که خانه های جدیدی ساخته شده اول مطمئن شوید که دیگر زمین نشست نمی کند شاید لازم باشد برای اطمینان از این امر چندین ماه منتظر بمانید.
*سنگ ریزه هایی که در شالوده به کار می رود باید طوری ریخته شود که ضخامت در همه جا یکسان باشد.
*در بخش زیرین آسفالت از گیاه کش ها استفاده کنید تا اگر احیانا آسفالت در آینده ترک برداشت در آنجا گیاه روئیده نشود و آسفالت متلاشی نگردد.
*باید آسفالت در درجه حرارت مناسب قرار گیرد. اگر حرارت داده شده بیش از حد باشد (که در این حالت دود آبی رنگی از روی آسفالت متصاعد می شود) سطح آسفالت پس از مدت کوتاهی ترک بر می دارد و آسفالت زودتر از مدت مقرر سخت و سفت می شود.( بنابر این یکی از مواردی که باید مد نظر قرار داد و نظارت صحیحی بر آن داشت کنترل درجه حرارت آسفالت میباشد)
*پیمانکار نباید در یک برجستگی بیش از 5 سانتی متر آسفالت مخلوط گرم بریزد.
*پیمانکار نباید بصورت دستی خیابان را آسفالت کند.
*استفاده از غلتک و عملیات متراکم سازی آسفالت باید از همان ابتدای کار صورت گیرد تا آسفالت در جای خود قرار گرفته و متراکم شود و تا زمانی که تمامی نقاط ناهموار پوشانده شود ادامه می یابد

نظرات() 
cam4 token hack apk
سه شنبه 21 آذر 1396 06:53 ب.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه هایی برای آینده است
زمان خوشحال شدن است. من این پست را خوانده ام و اگر بخواهم به شما برخی چیزها یا نکات جالبی پیشنهاد کنم.
شاید شما می توانید مقالات بعدی با اشاره به این مقاله بنویسید.
ای کاش من بیشتر در مورد این ها خوانده بودم!
Dora
جمعه 17 آذر 1396 09:52 ب.ظ
Hi there mates, pleasant post and pleasant arguments commented at this place, I am
genuinely enjoying by these.
imvu credit hack
پنجشنبه 9 آذر 1396 10:08 ب.ظ
I think what you said made a ton of sense. However, what about
this? what if you composed a catchier title?
I ain't saying your content isn't good, but suppose you
added something to possibly get a person's attention? I mean جغرافیا و برنامه ریزی
شهری - خیابان شهری is a little boring.
You might look at Yahoo's home page and note how
they create news titles to grab viewers interested.
You might add a video or a related pic or two to get readers excited about what
you've got to say. Just my opinion, it might bring
your posts a little livelier.
phone psychic reading
شنبه 18 شهریور 1396 01:46 ق.ظ
من با استعدادهای نوشتاری شما به عنوان هوشمندانه با ساختار وبلاگ خود بسیار الهام گرفته ام.
آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا آیا شما آن را تغییر دادید؟

به هر حال، نوشتن با کیفیت عالی باقی بماند، امروز یک وبلاگ خوب مثل این امروز غیرممکن است.
std clinics near me
جمعه 17 شهریور 1396 10:12 ب.ظ
شما واقعا یک وب مستر درست هستید. تارنما
سرعت بارگذاری شگفت انگیز است به نظر میاد که شما کلک مشخصی میزنید.
همچنین، محتویات masterwork هستند. شما در این زمینه یک کار عالی انجام داده اید!
private std screening
جمعه 17 شهریور 1396 02:20 ب.ظ
سلام، همه چیز خوب پیش می رود و البته هر کس اطلاعات را به اشتراک می گذارد
این در واقع خوب است، نگه داشتن نوشتن.
cheap phone psychics
جمعه 17 شهریور 1396 12:40 ب.ظ
سلام، فقط از وبلاگ شما از طریق Google مطلع شد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من قصد دارم به خاطر برزیل مراقب باشم.

من قدردانی میکنم اگر این را در آینده ادامه دهید.
انسان های بیشماری از نوشته شما سود می برند.
به سلامتی!
cheap telephone psychics
جمعه 17 شهریور 1396 11:42 ق.ظ
اوه خدای من! شخص بسیار معروف! با تشکر از شما، با این حال، من با RSS شما مشکل دارم.
من نمی فهمم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم.
آیا فرد دیگری دارای مشکلات مربوط به RSS است؟ هر کسی که راه حل را می داند، به شما مهربانانه پاسخ خواهد داد؟
با تشکر!!
std testing near me
جمعه 17 شهریور 1396 01:51 ق.ظ
من واقعا خوشحالم که این پست های وب سایت را بخوانم که اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما می گذارد، ممنون از ارائه این نوع از مطالب
آمار.
Can stretching help you grow taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:06 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some
pics to drive the message home a little bit, but other than that, this
is excellent blog. A great read. I will definitely be back.
How do you grow?
شنبه 14 مرداد 1396 04:19 ق.ظ
hi!,I like your writing very so much! proportion we keep in touch more
approximately your article on AOL? I require a specialist on this space to solve my problem.
Maybe that's you! Looking ahead to look you.
http://roseanneatleh.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:51 ب.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a totally different topic but
it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:59 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker
who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered
me dinner due to the fact that I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue
here on your website.
Jermaine
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Hi, I think your website could possibly be having internet browser compatibility issues.
When I take a look at your website in Safari, it looks fine
however, when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping
issues. I merely wanted to provide you with a
quick heads up! Besides that, excellent website!
How much does it cost for leg lengthening?
شنبه 7 مرداد 1396 01:05 ب.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well
as from our discussion made at this time.
free std testing clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 06:39 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز
در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا پایان
تحت تاثیر قرار داد.
Tamera
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:46 ق.ظ
First of all I want to say excellent blog! I had a quick question which
I'd like to ask if you don't mind. I was interested to know how you center yourself
and clear your head before writing. I've had trouble clearing my thoughts
in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing however
it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how
to begin. Any ideas or tips? Kudos!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:08 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Will try
it out.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:47 ق.ظ
I'm not sure why but this website is loading incredibly
slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 04:43 ب.ظ
Great post. I will be facing many of these issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :